אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

יהושע ב׳ - צעדים ראשונים

06.07.2019
סידרה:יהושע