אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

יהושע א׳ - אחדות ושותפות

22.06.2019
סידרה:יהושע

אנו מתנצלים מראש על איכות ההקלטה. הייתה לנו תקלה טכנית.

אמכם הסליחה ותודה על ההבנה