אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

ספר יהושע- חזק ואמץ

15.06.2019
סידרה:יהושע