אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

חג השבועות וביאת רוח הקודש

08.06.2019