אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

יוזמתו, קריאתו והבטחתו של אלוהים

25.05.2019
סידרה:יהושוע