אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

יהושע - מנהיג ומשרת

11.05.2019
סידרה:יהושע