אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

הקדמה לספר יהושע - לא רק היסטוריה

04.05.2019
סידרה:יהושע