אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

קריאת השכמה,תזכורת

16.02.2019