אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

עקרונות הסליחה על פי יוסף ואחיו

26.01.2019