אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

נכנע לשליטים ונכון לעשות את הטוב

12.01.2019

353t