אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

מה עשה ועושה חסדו של ה׳ בחייך?

05.01.2019