אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

התורה הבריאה - בלימוד, בהתנהגות ובמופת

29.12.2018