אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

״משום כך שקדו בכל מאודכם״

17.11.2018