אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

סמכות וכניעה חלק ב׳

10.11.2018