אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

סמכות וכניעה חלק א׳

03.11.2018