אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

סדר בקהילה - סדר בהנהגה

27.10.2018