אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

שאול, טיטוס, אנחנו - תעודת זהות

20.10.2018