אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

מסעו של יוחנן מרכוס

06.10.2018