אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

חג הסוכות - ״והיית אך שמח״

29.09.2018