אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

?אמת ה׳ לעולם! אז מהי השקפת עולמנו

18.08.2018