אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

הללו את ה׳! - מי, מה ולמה? תהילים קי״ז

28.07.2018