אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

״ועתה מה קיויתי ה׳? תוחלתי לך היא״

21.07.2018