אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

נאמנותו של ה׳ ונאמנותנו - רות ג׳-ד׳

23.06.2018