אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

נאמנותו של ה׳ ונאמנותנו - רות ב׳

09.06.2018