אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

'נאמנותו של ה' ונאמנותנו - רות א

02.06.2018