אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

דרשות ומצגות

"איזו אדמה אני ל"סודות מלכות האלוהים
10.06.2017
סידרה: לוקס

סליחה. המסר לא מוקלט, הנה קובץ pdf לקרוא את כל המסר. 

עמוד 7 מתוך 35