אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

 

מסורת קבועה שלנו לציין את ביאתו של המשיח הראשונה : 
לקרוא את הפסוק מישיעה ט׳ 5 בשפת האם של חברי הקהילה שלנו