אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

בואו נתאחד בתפילה עבור החיילים שלנו.ונבקש מאדוננו את רחמיו ואת הגנתו על חיילי צה״ל ובעיקר עבור אלה מהקהילה שלנו.

(השמות המודגשים משרתים ביחידות קרביות) 

יוסי
אשר
מיכאל

אסתר
אנה
ליאון
רומי
מיכל
סימון
ארי