אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

פעילויות קבועות

המילה 'השתחוויה' אומרת הכל: אנו באים להשתחוות בפני ה'

זוהי מהותו של יום השבת, עלינו לזכור ולקדש אותו.

לכן אנחנו מתאספים בכל יום שבת בשעה 10:30 להלל את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב ולהודות לו, להתפלל, להקשיב לדברו ולהתברך מהתחברות זה עם זה.

זו למעשה ההתכנסות המרכזית שלנו, והיא ממש לא אסיפה סגורה – להיפך! כל אחד מוזמן לבוא, להקשיב, להתרשם ולקחת בה חלק. חשוב לומר שכל מה שנעשה הוא על-סמך הזמנתו של אלוהים.

חלק מרכזי באסיפה תופסת הדרשה. אלוהים תמיד הזמין את עמו לשמוע את דברו – דבר אלוהים חיים! דברו לא רק מעניין ועשיר, אבל גם טוב ורלוונטי לחיי כולנו, לגדילתנו ולשירותנו. בזמן הדרשה מתחלקים הילדים לקבוצות גיל שונות ולומדים גם הם את דבר ה' באופן המתאים להם בנוסף להפעלות כיפיות אחרות.

אלוהים גם תמיד הזמין את עמו לשיר ולזמר. באסיפה יש לנו צוות שמדריך את כולנו בשירה ובהלל. אלוהים גם כן ממשיך להזמין את עמו לבוא לפניו בתפילות של הודיה ושמחה, אך גם תפילות הנובעות מתוך כאב וצרכים שונים. יש תפילות נפלאות בתנ"ך, אך זו גם זכות להתפלל באופן חופשי ואישי.

כל שבועיים אנחנו חוגגים את סעודת האדון וכך מצייתים לישוע שצווה על תלמידיו לכל הדורות לזכור את הכפרה הנצחית שהוא השיג עבורנו ולחיות בה.

כל אסיפה מסתיימת בהכרזת ברכת הכוהנים על כל הנוכחים.

כמה טוב לדעת שה' רוצה לברך:

"יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום."

כמובן שאי אפשר להיפגש בלי קצת כיבוד . אז יש גם זמן לדבר וליהנות מכוס קפה או תה ומכמה עוגיות ביחד.