אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה


 
בתאריך ה24.11.18 תהיה בקהילה חתונתם של נתליה וסולומון בשעה 10:30. כולם מוזמנים!

 לחתונה נתליה וסולומון 24.11.18