אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה


 

ביום חמישי, ה- 17 במאי, בין השעות 15:00 - 21:00, במקביל להתרמת הדם,

תתקיים בבית אליהו מכירת בגדי נשים, גברים וילדים איכותיים (מעט משומשים) - 10 ש"ח לפריט!

כל ההכנסות ייתרמו למרפאה הניידת בחיפה אשר עוזרת לנשים העוסקות בזנות. 

בואו לתרום לחברה בה אנו חייים באופן מוחשי ואמיתי. 

*ניתן יהיה לעשות תיקונית קטנים במקום.