אסיפת השתחוויה שבת 10:30, מאיר רוטברג 43, חיפה

אנחנו מאמינים משיחיים.
כלומר אנחנו מאמינים שהמשיח המובטח של עם ישראל כבר בא. שמו ישוע! אנחנו זקוקים לו כי הוא תקוותנו היחידה לחיים אותם ייעד הבורא שנחיה.

home page - mi anachnu - hebrew

אלוהים ברא אותנו בצלמו למערכת יחסים אישית ונצחית, כאשר אנחנו מוקפים באהבתו וחיים בשלום עם כל בריאתו. אין צורך לתאר כמה זה רחוק מהמציאות של כולנו. התנ"ך אומר לנו בבירור מה היא הסיבה – החטא. שורש המילה חטא הוא ח.ט.א, שלמעשה אומר שאנחנו מחטיאים מטרה מיועדת וחווים את ההשלכות ההרסניות ביותר. כל ניסיון מצדנו לטפל בבעיית החטא (או להתעלם ממנה) כושל – אם זה בעזרת השכל, הרגשות, או כל סוג של רוחניות או דתיות. עוד...

חיינו

שלום!
קוראים לי שמואל. אני חיפאי...

בית אליהו

הכירו אותנו

<h3>בית תפילה</h3>

בית תפילה

"כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים" (ישעיה נ"ו 7) מילים אלו מהנביא ישעיה הוצמדו לקיר הבניין ומלוות אותנו עד היום
עוד...

<h3>קבוצות בית</h3>

קבוצות בית

ישנן בקהילה קבוצות בית שנפגשות פעם בשבוע בבתים. הדגש במפגשים אלה הוא על לימוד קבוצתי של דבר ה'
עוד...

<h3>שירות לזולת</h3>

שירות לזולת

רצונינו לשרת את החברה סביבנו ולתרום כקהילה גם בזמנים של חירום וגם של שלום
עוד...

<h3>ייעוץ ועזרה</h3>

ייעוץ ועזרה

כולנו עוברים תקופות לא פשוטות בחיינו. במצבים אלה לא רק אלוהים איתנו, אלא הוא גם נתן לנו משפחה שתעזור
עוד...